مرداد ۱۳۹۹های سایت

چاپ روی اسکلت فلزی با جت پرینتر

جت پرینتر پرتابل برای اسکلت فلزی

با توجه به پیشرفت دنیای صنعت , و نیاز به درج اطلاعات متغیر و مشخصات محصولات تولیدی و ا لزام چاپ ومشخصات سازه و اسکلت های آن به صورت مجزا از طرف وزارت صنعت و معدن بر روی سازه ها و استرکچر های صنعتی و ساختمانی هر روزه نیاز بیشتری

ادامه مطلب »