آذر ۱۳۹۷های سایت

تاریخ زن صنعتی

تاریخ زن محصولات غذایی و بهداشتی

دستگاه تاریخ زن و تاریخزن دستی درج تاریخ بر روی محصولات مختلف خصوصا محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی بخش مهم و غیر قابل چشم پوشی از صنایع غذایی و نوشیدنی و دارویی و بهداشتی است و جزو بدیهی ترین حقوق مصرف کنندگان است. دستگاه تاریخزن وظیفه درج تاریخ بر روی

ادامه مطلب »