افغانستان

جت پرینتر,افغانستان,صنعت

جت پرینتر چاپگر صنعتی پرینتر صنعتی عرضه کننده دستگاه و خدمات انواع چاپگرهای صنعتی فرازنگار

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

Monday, August 21, 2017

شرکت بازرگانی

فـــراز نگـار
دستگاه جت پرینتر و خدمات انواع چاپگرهای صنعتی
شما در این نظرسنجی شرکت کرده اید

افغانستان

 

فراز نگار ; توزیع کننده انواع جت پرینتر صنعتی در خاور میانه

 

برای خرید دستگاه جت پرینتر با نماینده کابل تماس بگیرید:

منصور فرهانی:  0790709228

             Farahani@tadbirtrading.com

 آدرس: کابل - سرک - چهل متره نرسیده به سلیم کاروان مجتمع پکتین پلازا - کمپانی افعان آسانبر

 


دیدگاه خود را بیان کنید