جت پرینتر iKonMac با سیستم CIJ

دستگاه جت پرینتر با سیستم CIJ با قابلیت سرعت بسیار بالایی چاپی و خشک شدن سریع از فاصله حداقل دو سانتی متری بر روی محصولات عدم نیاز به انجام سرویس های دوره ای و تعویض مکرر فیلتر ها

دستگاه جت پرینتر با سیستم CIJ با قابلیت سرعت بسیار بالایی چاپی و خشک شدن سریع از فاصله حداقل دو سانتی متری بر روی محصولات عدم نیاز به انجام سرویس های دوره ای و تعویض مکرر فیلتر ها

شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

Saturday, March 24, 2018

آیا از اطلاعات سایت جت پرینتر راضی هستید ؟

دیدگاه خود را بیان کنید