جت پرینتر ارزان و پرداخت اقساطی فقط تعدادی محدود تا پایان فروردین 95

جت پرینتر ارزان و پرداخت اقساطی فقط تعدادی محدود تا پایان فروردین 95

جت پرینتر ارزان و پرداخت اقساطی فقط تعدادی محدود تا پایان فروردین 95

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

Monday, August 21, 2017

شرکت بازرگانی

فـــراز نگـار
دستگاه جت پرینتر و خدمات انواع چاپگرهای صنعتی
شما در این نظرسنجی شرکت کرده اید

جت پرینتر ارزان و پرداخت اقساطی فقط تعدادی محدود تا پایان فروردین 95

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | 00:00 بازدید

تعدادی محدود از مدل c18  با قیمت 10800000 هزار تومان

پیش پرداخت 3300000 هزار تومان

الباقی طی سه فقره چک به سررسید یکماه از یک دیگر

فقط تا پایان فروردین 95

جت پرینتر دستی ارزان قیمت


دیدگاه خود را بیان کنید